Oppføringer av ags

Vardar halvårsrapport 2017

En økning i total brutto vindkraftproduksjon på 205 GWh i forhold til første halvår 2016 gir økte inntekter og et resultat etter skatt på 29,4 mnok. Dette er en oppgang på 19,7 mnok i forhold til samme periode i fjor.Vardar er et energiselskap med fokus på fornybar energi fra vann, vind og bio, og har […]

Utbygging av fase 3 på Midtfjellet

Midtfjellet Vindkraft AS fattet en positiv investeringsbeslutning for fase 3 utbyggingen på Midtfjellet den 23 mai 2017. Fase 3 er en videreutvikling/fortetting av eksisterende fase I og fase II. Utvidelsen vil bestå av 11 nye turbiner av typen Nordex N117/3600 samt i underkant av 3 km med vei fra de nye turbinpunktene til det eksisterende […]

Norwegian Firewoods vedtørke er i gang!

Norwegian Firewood som skal selge ved med merkenavnet Varma har installert en ny stor vedtørke på Follum. Vardar Varme leverer fjernvarme til tørkeprosessen. Dette er et nytt spennende prosjekt på Follum, med vedproduksjon i stor skala, og hurtig nedtørking ved hjelp av overskuddsvarme fra fjernvarmeanlegget. Tørka er en såkalt vakumtørke som er brukt som trelasttørke […]

»Himmeltrærne» i rute!

Det er nå over sju år siden Hønefoss kirke brant ned til grunnen. Nå nærmer den nye kirken «Himmeltrærne» seg ferdig og i forrige uke heiste vi på plass fjernvarmesentralen. Dermed er byens nye kirke garantert fornybar oppvarming. Det har vært mange meninger om hvordan den nye kirken i Hønefoss skal se ut. Under byggeprosessen […]

Nå kan vi levere fjernvarme i Tyrimyrveien!

Da har Vardar lagt fjernvarmerør til nok en bydel i Hønefoss og fjernvarmenettet nærmer seg komplett. Nye Fliskompaniet er første kunde som er koblet på i området og vi ønsker dem velkommen som fjernvarmekunde. Bilde: Det nye flotte bygget til Flisekompaniet varmes opp ved hjelp av miljøvennlig fjernvarme. I Tyrimyrveien er det mange større foretnings, […]

I 2017 går vi over til månedlig fakturering av alle våre kunder

Vardar Varme har besluttet å gå over til månedlig etterskuddsvis fakturering på alle våre kunder fra 1. januar 2017. Dette gjør vi for at både vi og kunden skal få en bedre oversikt over forbruket. Målerstander blir hentet inn automatisk ved hvert månedsskifte. Dvs. at du heretter vil få regning hver måned for forrige månedens […]

Konsesjon på Gulesletttene Vindkraftverk

OED har gitt konsesjon til utbygging av Guleslettene Vindkraftverk i Sogn og Fjordane. Guleslettene, som ligger delvis i Bremanger og delvis i Flora kommune. «Det har vært en lang prosess og det er positivt for Vardar at konsesjonen nå er i orden», sier Kristin Ankile, direktør for vindkraft i Vardar. Guleslettene Vindkraft AS gis konsesjon […]

Baltikums største vindpark

Vardar styrker sin ledende markedsposisjon i de baltiske stater ytterligere etter åpningen av en ny vindpark i Litauen med en forventet produksjon på 230 GWh.-Jeg er stolt over å kunne foreta den offisielle åpningen av vår nye vindpark i Šilute, som vil tilføre viktig fornybar produksjonskapasitet i de baltiske stater. Byggingen av de 24 vindmøllene […]