Oppføringer av ags

Konsesjon på Gulesletttene Vindkraftverk

OED har gitt konsesjon til utbygging av Guleslettene Vindkraftverk i Sogn og Fjordane. Guleslettene, som ligger delvis i Bremanger og delvis i Flora kommune. «Det har vært en lang prosess og det er positivt for Vardar at konsesjonen nå er i orden», sier Kristin Ankile, direktør for vindkraft i Vardar. Guleslettene Vindkraft AS gis konsesjon […]

Baltikums største vindpark

Vardar styrker sin ledende markedsposisjon i de baltiske stater ytterligere etter åpningen av en ny vindpark i Litauen med en forventet produksjon på 230 GWh.-Jeg er stolt over å kunne foreta den offisielle åpningen av vår nye vindpark i Šilute, som vil tilføre viktig fornybar produksjonskapasitet i de baltiske stater. Byggingen av de 24 vindmøllene […]

Halvårsrapport 2016

Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår 2016 på 9,7 mnok, en nedgang på 121,5 mnok fra samme periode i fjor. Nedgangen henger sammen med lavere vindkraftproduksjon i forhold til 2015 som var et spesielt godt vindår, samt negative verdiendringer på derivater. Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. […]

Tellenes vindpark solgt til et fond styrt av BlackRock

Zephyr og Norsk Vind Energi har solgt den egenutviklede vindparken Tellenes i Rogaland til et investeringsfond styrt av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi. F.v: Styreleder i Zephyr, Kristin Ankile, direktør Sverker Åkerblom, BlackRock, Lars Helge Helvig fra Norsk Vind Energi og Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr. Vindparken vil […]

Generalforsamlingen avholdt i Vardar AS

På dagens generalforsamling i Vardar AS ble resultatregnskap og balanse for 2015 godkjent, og det ble vedtatt å utbetale et utbytte på 88 mnok. Det ble valgt nye medlemmer til styret i selskapet. De nye medlemmene er: Roar Flåthen, Jon A. Steen, Kristian Thowsen og Kristin Ourom. Styret i Vardar AS består etter dette av: […]

Fra skog til metall og drivstoff – nytt industrisamarbeid på Follum

Follum, 19 april 2016: Elkem, Treklyngen, Avinor og energiselskapet Vardar inngår et samarbeid på Hønefoss for å utvikle en helt ny verdikjede for industriell produksjon av trekull og bioolje. Prosjektet kan skape nytt liv for skognæringen på Follum. Målet med innovasjonsprosjektet, som har fått det klingende navnet «Norwegian Wood», er å utvikle en helt ny […]

Invigning av Rögle och Västraby vindkraftsparker

Lördagen den 12 mars var alla de som deltog i projektet, grannar till parkerna och andra berörda intressenter på den officiella invigningen av Rögle och Västraby vindkraftsparker. Invigningen ägde rum vid turbin T-6 i Västrabyparken, med musik framförd av en studentorkester från Lund och tal av representanter för parkens ägare, Vardar Vind AB och Västraby […]

Vardar åpner vindpark i Sverige

Lørdag 12. mars var alle involverte i prosjektet, naboene til vindparkene og andre interesserte invitert til offisiell åpning av Rögle og Västraby vindparker. Vardar eier Rögle vindpark, som er bygd samtidig med og i samarbeid med eieren av Västraby vindpark. Den offisielle åpningen skjedde ved en av turbinene, med musikk framført av et studentorkester fra […]