Oppføringer av ags

Tellenes Vindpark nominert til årets anlegg 2017

I 2017 ferdigstilte Zephyr Tellenes Vindpark i Rogaland. Vindparken som består av 50 vindmøller med totalt 160 MW installert kapasitet, ble bygget på kun 14 måneder. Nå er prosjektet nominert til årets anlegg av Byggeindustrien i konkurranse med to prosjekt fra Statens vegvesen. Vardar eier 25% av aksjene i Zephyr. Les mer om nominasjonen av […]

Vardar selger aksjene i Haram Kraft til Zephyr

Fra 4. januar 2018 er Haram Kraft AS heleid av vindkraftutviklingsselskapet Zephyr AS.Selskapet var tidligere eid av Østfold Energi AS (27 %), Vardar AS (27 %) og Svelgen Kraft AS (46 %). Zephyr vil beholde Haram Kraft AS som et eget prosjektselskap for utbygging av vindkraftverk på Haramsøy i Møre og Romsdal. Kristin Ankile fra […]

Legger fjernvarmerør uten å sveise

Legger fjernvarmerør uten å sveise.https://youtu.be/yZZ70RwRuLs Kan man legge fjernvarmerør uten å sveise? Vardar Varme AS ønsket å teste ut dette og har som første fjernvarmeselskap i Norge testet ut Haelok sine rørkoblinger. Dette er helt nytt på det norske markedet, men er i bruk i over 20 land og har for eksempel blitt brukt i […]

Vindparken på Tellenes i Rogaland er åpnet!

Da er vindparken på Tellenes i Rogaland åpnet! Dette er den største vindparken i Norge av sitt slag. Prosjektet er kjørt av Zephyr som Vardar eier 25% av, og flere Vardar ansatte har vært helt sentrale i utbyggingen. Totalt 50 vindmøller, 150 meter høye, står klare for å produsere strøm tilsvarende energiforbruket til 27.500 eneboliger […]

I vinter skal vi varme opp Hønefoss med rivningsvirke og treavfall!

Slik oppnår vi dobbelt miljøeffekt. https://youtu.be/-fY81esz6Kg Vardar Varme bruker stadig mere rivningsvirke til å varme opp byen. Vi har avtale med mange lokale entreprenører på Ringerike og Hadeland som leverer rivningsvirke og treavfall på Treklyngen på Follum. Dermed får entreprenørene kort og effektiv transport ved for eksempel riving av et gammelt bygg, og vi får […]

Det bygges i Hønefoss!

Og alle større bygg kobles til miljøvennlig fjernvarme. Den siste måneden har vi koblet til bygg 2 i St Hanshagen Boligsameie. Dette er to leilighetsbygg som ligger fint til ved St Hanshaugen i Ankersgate som inneholder 50 boenheter. I tillegg har vi koblet til 14 nye leiligheter i Hønen Terrasse der beboerne flytter inn i […]