Oppføringer av ags

I dag, 16 mai stenger vi varmeleveransen fra Follum

Dermed går vi over i sommerdrift med all varmeleveranse fra Hvervenmoen. Etter en god, gammeldags norsk vinter virker det som om sommeren er i full gang. Vi stoppet derfor i dag varmeleveransene fra Follum hvor det da blir vedlikehold og oppgraderinger utover sommeren. Vi går da over i sommerdrift med all leveranse av varme og […]

Tellenes Vindpark nominert til årets anlegg 2017

I 2017 ferdigstilte Zephyr Tellenes Vindpark i Rogaland. Vindparken som består av 50 vindmøller med totalt 160 MW installert kapasitet, ble bygget på kun 14 måneder. Nå er prosjektet nominert til årets anlegg av Byggeindustrien i konkurranse med to prosjekt fra Statens vegvesen. Vardar eier 25% av aksjene i Zephyr. Les mer om nominasjonen av […]

Vardar selger aksjene i Haram Kraft til Zephyr

Fra 4. januar 2018 er Haram Kraft AS heleid av vindkraftutviklingsselskapet Zephyr AS.Selskapet var tidligere eid av Østfold Energi AS (27 %), Vardar AS (27 %) og Svelgen Kraft AS (46 %). Zephyr vil beholde Haram Kraft AS som et eget prosjektselskap for utbygging av vindkraftverk på Haramsøy i Møre og Romsdal. Kristin Ankile fra […]

Legger fjernvarmerør uten å sveise

Legger fjernvarmerør uten å sveise.https://youtu.be/yZZ70RwRuLs Kan man legge fjernvarmerør uten å sveise? Vardar Varme AS ønsket å teste ut dette og har som første fjernvarmeselskap i Norge testet ut Haelok sine rørkoblinger. Dette er helt nytt på det norske markedet, men er i bruk i over 20 land og har for eksempel blitt brukt i […]

Vindparken på Tellenes i Rogaland er åpnet!

Da er vindparken på Tellenes i Rogaland åpnet! Dette er den største vindparken i Norge av sitt slag. Prosjektet er kjørt av Zephyr som Vardar eier 25% av, og flere Vardar ansatte har vært helt sentrale i utbyggingen. Totalt 50 vindmøller, 150 meter høye, står klare for å produsere strøm tilsvarende energiforbruket til 27.500 eneboliger […]