Oppføringer av ags

Ny grønn profil

I forbindelse med den nye strategiplanen for konsernet som ble vedtatt i 2010, har den grafiske profilen blitt oppgradert. Det nye designet signaliserer tydeligere kjernevirksomheten som er produksjon av ren, fornybar energi. Slagordet ”Renewable Energy for the Future” og bruk av grønne farger i logo og designelementer, er viktige faktorer i den nye profilen. I […]