Oppføringer av ags

Folkeavstemning om Vindkraft i Solund

Den 9. januar 2012 skal det være folkeavstemning om vindkraft i Solund kommune i Sogn og Fjordane. Vardar er medeier i vindkraftprosjektet Sula Vindkraftverk som er ett av to prosjekter kommunens innbyggere skal si sin mening om. Folkeavstemingen er rådgivende for kommunestyret i Solund, og avholdes før kommunen skal gi sin høringsuttalelse til NVE på […]

Avtale om leveranse av vindturbiner til Midtfjellet

Midtfjellet Vindkraft AS inngikk i dag avtale med det tyske selskapet Nordex om leveranse av vindturbiner til Midtfjellet vindkraftverk i Fitjar kommune i Hordaland. Avtalen omfatter leveranse av 21 vindturbiner til den første fasen av prosjektet. Det er også gjort opsjon på leveranse av vindturbiner til fase 2. Nordex har mer enn 25 års erfaring […]

Pan Innovasjon stiftet

Vardar er en av eierne bak Pan Innovasjon AS som ble stiftet 14. september Vardar har sammen med de andre eierne, Follum Industripark, Viken Skog, Norske Skog og Lindum stiftet innovasjonsselskapet Pan Innovasjon. Pan skal være en arena for skogbasert industri, og skal skape et industrielt innovasjonsmiljø basert på skogressurser og trevirke. Målet er at […]

Offisiell åpning av anlegget på Midtfjellet

Midtfjellet Vindkraft AS eies av Vardar AS, Østfold Energi AS og Fitjar Kraftlag. Fra anleggsarbeidene på Midtfjellet. Representanter fra Fitjar kommune, grunneierlaget for Fitjarfjellet og entreprenørene Reinertsen og T. Stangeland var med under tirsdagens markering av starten på anleggsarbeidet på Midtfjellet. Fra Vardar deltok Kristin Ankile og adm. direktør Johannes Rauboti. Arbeidet med første fase […]

Vardar og Østfold Energi inn i Midtfjellet Vindkraft

Vardar AS og Østfold Energi AS kjøper gjennom heleide datterselskap hver 25 % av aksjene i Midtfjellet Vindkraft AS fra DONG Energy. I forbindelse med kjøpet er det avtalt at Vardar og Østfold Energi gjennom en emisjon øker sin andel til 33,33 %. Fitjar Kraftlag, Vardar og Østfold Energi blir dermed likeverdige eiere i selskapet. […]

Vardar Årsrapport 2010

Vi har valgt å lage en komprimert utgave i år, mer utfyllende informasjon om våre virksomhetsområder finner du på nettsidene. Vardars Årsrapport, norsk PDF-fil Vardar Annual Report, english PDF-file