Oppføringer av ags

PROJEKTETS STATUS

Vindstyrkan på upp till 20 m/s har föranlett ytterligare förseningar. Vindkraftspark Rögle börjar trots det ta form och installationsarbetena i denna del av projektet bör färdigställas inom 2-3 veckor. En stor del av verksamheten flyttar därefter till Västraby Gårds marker. Projektet väcker nyfikenhet hos både människor och hos de fyrbenta vännerna.

DETTA HÄNDER I VECKAN

Höganäs Räddningstjänst besöker i veckan arbetsplatsen för att bekanta sig med den aktuella typen av vindkraftverk. Räddningstjänstens besök uppskattas både av projektets entreprenörer och av exploatörerna beaktande projektets säkerhetsfrågor.

Tidningen Svensk Vindkraft besöker Rögle och Västraby vindkraftsparker

Svensk Vindkraft är en tidning med syfte att arbeta för vindkraftens fortsatta utveckling i hela landet, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling samt bevaka och granska såväl vindkraftbranschen som myndigheters och politikers arbete. Tidningen besökte Rögle och Västraby vindkraftsparker under september. Sökväg till tidningens dokumentation m.m. från detta besök ges nedan: […]

Projektens status 25 september 2015, förseningar och tillkommande transporter

Lite drygt två tredjedelar av dispenstransporter med torndelar och rotorblad har nu genomförts. Fortsatta transporter har stått stilla ett tag p.g.a. vägarbeten i Varberg vilka har hindrat passage mellan hamnen och E6. Foto Perry Nordeng. Installationsarbetena har inte kommit lika långt p.g.a. ogynnsamma väderleksförhållanden, ovanligt höga vindar under augusti-september vilket har resulterat i ett stort […]

Arbetsplatsolycka & maskinskada

Projektet har drabbats av en arbetsplatsolycka, fall från en lägre höjd, ca 1,5-2,0 m. Detta har tyvärr resulterat i en allvarlig ryggskada. Utöver detta har projektet också drabbats av en maskinskada som resulterar i ett ca en vecka långt stillestånd av de arbeten som kräver tunga och höga lyft. Konsekvenser pga detta stillestånd och det […]

God framdrift i Rögleprosjektet

Til tross for utfordrende vindforhold i august går montasjen av de åtte vindturbinene i Rögle i Sverige i henhold til planene. Avtroppende konsernsjef Johannes Rauboti og påtroppende konsernsjef Iren Bogen på besøk i Rögle. Transport av tårndeler.

Halvårsrapport 2015

Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår på 131,2 mnok, en økning på 50 mnok i forhold til samme periode i fjor. Økningen kommer hovedsakelig som følge av god vindkraftproduksjon i Baltikum, og økt resultat fra det tilknyttede selskapet Energiselskapet Buskerud AS. Utviklingen innen konsernets forretningsområder har så langt i 2015 vært […]

Vindkraftsparkerna växer fram

Ett flertal verk har nu kommit upp i den norra delen av projekten Rögle-Västraby. Projektens utveckling kan ses både från Kattarp och från Rögle. Pågående arbeten, 25 augusti 2015. Alla vindkraftsdelar, torn och rotorblad, har nu nått Sverige via sjövägen och finns i Varbergs hamn varifrån de transporteras till parkerna. Rotorblad i Varbergs hamn. Torndelar […]