Årsresultat Vardar 2011

Vardar leverte i 2011 et årsresultat etter skatt på 156,3 mill kr.

Årsresultat Vardar 2011 – PDF-fil

Årsresultat Vardar 2011 – på Børsen