Årsregnskap Vardar 2013

Vardar konsernet avlegger i 2013 et årsresultat etter skatt på 163,8 mill. kroner.

Årsresultat Vardar 2013 – PDF-fil
Årsresultat Vardar 2013 – på Børsen