Arbetsplatsolycka & maskinskada

Projektet har drabbats av en arbetsplatsolycka, fall från en lägre höjd, ca 1,5-2,0 m. Detta har tyvärr resulterat i en allvarlig ryggskada.

Ulykke

Utöver detta har projektet också drabbats av en maskinskada som resulterar i ett ca
en vecka långt stillestånd av de arbeten som kräver tunga och höga lyft.

Vindmølle

Konsekvenser pga detta stillestånd och det stillestånd som förorsakats av väderleksförhållandena under den gångna perioden kommer att belysas i kommande information som ges ut inom någon dag.