Å Energi

Å Energi AS ble etablert som følge av fusjon høsten 2022 mellom Glitre Energi AS og Agder Energi AS. Vardar og Drammen kommune eide Glitre Energi AS 50%/50%. Agder Energi AS var eid av Statkraft (45%) og 25 Agderkommuner (55%). Etter fusjonen eier Vardar 13,19% i Å Energi. Det er etablert en samarbeidsavtale mellom Vardar AS og Drammen kommune om eierskap i Å Energi AS.