Å Energi

Glitre Energi er nå en del av Å Energi. Informasjonen er under oppdatering. Foreløpig info kan hentes på www.åenergi.no 

Glitre Energi’s visjon – «Vi gjør morgendagen helt elektrisk!» forplikter. Den innebærer en ambisjon om at Glitre Energi skal ta en rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Vår tids globale miljøutfordringer krever at vi og vårt samfunn klarer å omstille oss fra fossile til miljøvennlige energikilder.

Glitre Energi’s ambisjoner er å videreutvikle og fornye energiforsyningen i Buskerud- og Hadelandsregionen, slik at langsiktig verdiskapning for eierne oppnås, samtidig som kundene får konkurransedyktige strømleveranser med hensyn til pris og leveringskvalitet. Strategien for å realisere denne ambisjonen er å investere i nye fremtidsrettede energianlegg og tilhørende systemløsninger innenfor kraftproduksjon, kraftnett og varmeproduksjon/fjernvarme, og en tydelig ambisjon om å utnytte ny teknologi, øke vår konkurransekraft og innovasjonstakt.