150 nye studenhybler i massivtre på Høyskolen!

SIBU bygger i disse dager det som vel blir Hønefoss sitt største bygg i tre. Nybygget som står vegg i vegg med høyskolen skal romme hele 150 studenthybler. Oppvarming og tappevann blir miljøvennlig fjernvarme fra Vardar Varme.
På høyskolen (HBV) i Hønefoss jobbes det for tiden på spreng med å få ferdig det nye bygget med studentboliger som skal stå ferdig til skolestart høsten 2016. Bygget er Hønefoss sitt første store bygg i massivtre og blir et meget energieffektivt bygg som passer i en skogkommune som Ringerike. Vardar Varme skal stå for oppvarming og varmt tappevann til det nye bygget som vi også gjør til hele høyskolen. Det satses i Hønefoss for tiden og høyskolen står foran en omfattende ombygging som kjøres paralelt og i etterkant av hybelbygget.

Bilde: Det nye bygget i massivtre reiser seg raskt rett i forkant av det gamle skolebygget.

massivtre