10 millioner i støtte for å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisumlegeringer CO2nøytralt.

Elkem har sammen med Treklyngen, Lindum, Begna Bruk, Vardar Varme, SINTEF Energi og NIBIO fått innvilget 10 millioner kroner fra Pilot-E for å videreutvikle arbeidet med å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisumlegeringer CO2nøytralt. Prosjektet heter BioCarMet.
– Elkem har et mål om å kutte de fossile utslippene fra den norske virksomheten med 40 prosent innen 2030, noe som tilsvarer 1 prosent av Norges utslipp. Dette prosjektet er et viktig steg på vegen, sier Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem.

– Vardar Varme ser frem til å delta i prosjektet, der vårt fokus vil være bruk av sidestrømmer og energigjenvinning. Gjennom våre erfaringer med drift av forbrenningsanlegg, samt bruk av lavkost råvarer, vil vi kunne bidra med relevant driftserfaring, sier Kjetil Bockmann, Daglig leder Vardar Varme. Se ellers vedlagte pressemelding for mer informasjon.

https://mb.cision.com/Public/16930/2700578/9a306547b2f5994d.pdf

Bilde: Treklyngen vil være et aktuelt sted for «Elkem prosjektet».

Produksjon silisium